Ðoàn đại biểu Báo Nhân Dân thăm và làm việc tại Cu-ba


Thực hiện kế hoạch hợp tác và nhận lời mời của Báo Gran-ma, Cơ quan T.Ư của Ðảng Cộng sản Cu-ba, Ðoàn đại biểu Báo Nhân Dân do đồng chí Phan Huy Hiền, Phó Tổng Biên tập làm Trưởng đoàn, đã thăm và làm việc tại Cu-ba từ ngày 12 đến 18-10.


Ðoàn đã có buổi làm việc, trao đổi ý kiến với đồng chí Tổng Biên tập Báo Gran-ma P.Cu-éc-vô, Ban Biên tập và lãnh đạo chủ chốt của Báo Gran-ma về hoạt động xuất bản, cơ cấu tổ chức vận hành của Báo Nhân Dân và Báo Gran-ma, vấn đề trao đổi thông tin giữa hai báo về tình hình của mỗi nước, nhất là trong điều kiện thông tin bùng nổ, kinh nghiệm phát triển báo điện tử và xây dựng kênh truyền hình để tiến tới trở thành cơ quan báo chí đa phương tiện. Hai cơ quan nhất trí những nội dung phối hợp làm việc trong thời gian tới, bao gồm việc trao đổi đoàn và phương thức Báo Gran-ma hỗ trợ Báo Nhân Dân trong công tác chuẩn bị xuất bản báo điện tử tiếng Tây Ban Nha.

Tại thủ đô La Ha-ba-na, Ðoàn đã có buổi làm việc với đồng chí G.Sva-rét, Trưởng Ban Tư tưởng T.Ư và đồng chí H.A-ghi-lê-ra, Phó Trưởng Ban Ðối ngoại T.Ư Ðảng Cộng sản Cu-ba. Ðồng chí G.Sva-rét và đồng chí H.A-ghi-lê-ra đã giới thiệu những kết quả đạt được của Ðảng Cộng sản Cu-ba kể từ sau Ðại hội VII năm 2016 và Hội nghị Trung ương lần thứ ba đến nay; mong muốn Báo Nhân Dân tiếp tục có nhiều hình thức, tuyên truyền một cách hiệu quả về tình hình ở Cu-ba trong quá trình thực hiện đường lối cập nhật hóa mô hình kinh tế tiếp tục gắn với công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Phát biểu ý kiến tại các buổi làm việc, đồng chí Phan Huy Hiền cảm ơn các đồng chí Cu-ba về những tình cảm tốt đẹp dành cho Ðoàn; nhấn mạnh, Ðảng và nhân dân Việt Nam không bao giờ quên câu nói nổi tiếng của Chủ tịch Phi-đen Ca-xtơ-rô "Vì Việt Nam, Cu-ba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình" và hình ảnh xúc động Chủ tịch Phi-đen Ca-xtơ-rô phất cao lá cờ Mặt trận Dân tộc giải phóng miền nam Việt Nam khi đến thăm vùng mới giải phóng ở Quảng Trị năm 1973. Tuy cách xa nửa vòng trái đất, nhưng Việt Nam và Cu-ba luôn là đồng chí, anh em. Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn biết ơn Ðảng, Nhà nước và nhân dân Cu-ba đã ủng hộ và giúp đỡ Việt Nam chí nghĩa, chí tình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng đất nước trước đây và công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước hiện nay. Quan hệ giữa hai Ðảng, Nhà nước và hai dân tộc sẽ ngày càng phát triển tốt đẹp trong thời gian tới.

Trong thời gian thăm làm việc, Ðoàn đại biểu Báo Nhân Dân đã có buổi tiếp xúc với lãnh đạo Hội Nhà báo Cu-ba, Hội Hữu nghị Cu-ba - Việt Nam; đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Công viên Hòa Bình và khu di tích Anh hùng dân tộc Hô-xê Mác-ti tại thủ đô La Ha-ba-na; thăm dự án trồng lúa do Việt Nam hỗ trợ và Bảo tàng 5 tháng 9 ở tỉnh Xiên-phu-gốt; đặt hoa tưởng niệm tại khu di tích Chê Ghê-va-ra ở tỉnh Vi-a Cla-ra; thăm Trung tâm miễn dịch phân tử ở thủ đô La Ha-ba-na và tham quan La Ha-ba-na cổ; thăm Ðại sứ quán Việt Nam tại Cu-ba...​


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​