​​​​

TIỂU SỬ

NGÀI NGUYỄN TRUNG THÀNH

Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền

nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam

tại nước Cộng hòa Cuba, kiêm nhiệm tại

nước Cộng hòa Dominica, Cộng hòa Nicaragua,

Cộng hòa Haiti, Liên bang San Cristóbal Nieves,

Antigua và Barbuda

 
image1.JPG


Họ và tên :   NGUYỄN TRUNG THÀNH

Ngày sinh :   20 tháng Tư năm 1960

Nơi sinh : Hà Nội,  Việt Nam

GIÁO DỤC:            Bằng Cao học về Khoa học Chính trị và Hành chính Công, Học viện Hành chính Quốc gia Hà                                  Nội (2006)

                               Bằng Cao học về Luật và Ngoại giao, Trường Fletcher, Đại học Tufts, hợp tác với trường Đại                                  học Harvard,  Boston,  M.A, Hoa Kỳ (1991-1993)

                               Bằng Cử nhân về Quan hệ quốc tế, Học viện Ngoại giao Hà Nội (1976-1981)

Ngoại ngữ :            Tiếng Anh, Pháp

Tình trạng hôn nhân:    Kết hôn với Bà Nguyễn Thùy Dương và có 2 con.

NGHỀ NGHIỆP:

1981-1981:      Chuyên viên,   Vụ Đào tạo,   Bộ Ngoại giao

1982-1985:      Tùy viên Đại sứ quán Việt Nam tại Canberra, Australia

1993-1994:     Trợ lý Vụ trưởng rồi Phó Vụ trưởng Vụ Châu Á III, Bộ Ngoại giao

1994-1998:     Phó Vụ trưởng Vụ ASEAN, Bộ Ngoại giao

1998-2002:     Tham tán Công sứ,   Phó trưởng Cơ quan đại diện, Đại sứ quán Việt Nam tại Luân Đôn, Vương                              quốc Anh và Bắc Ai-len

2002-2002:    Quyền Vụ trưởng rồi Vụ trưởng Vụ ASEAN, Bộ Ngoại giao

2003-2007:    Trợ lý Bộ trưởng, Thành viên Lãnh đạo Bộ, phụ trách về ASEAN,   Cộng đồng Châu (EU), hợp tác                           kinh tế đa phương,

                      Quan chức Cấp cao của Việt Nam tại ASEAN,   ASEM  và FOCALAE

                      Quan chức Cấp cao của Việt Nam tại Nhóm Làm việc Cao cấp của ASEAN về dự thảo Hiến chương                       ASEAN

                      Chủ tịch Ủy ban Ngoại giao Kinh tế, Bộ Ngoại giao

                      Trưởng Ban vì sự tiến bộ của thanh niên, Bộ Ngoại giao

2007-2011:    Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại nước Cộng hòa                                   Singapor

2011-2012:     Phó Chủ tịch Ủy ban Nhà nước về các vấn đề đối ngoại của Việt Nam, Bộ Ngoại giao

6/2012:          Được Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam phong hàm Đại sứ Thường trực

9/2012 -

10/2016 :       Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền,  Đại diện Thường trực nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam                             bên cạnh Liên Hợp quốc, Tổ chức Quốc tế về Thương mại và các Tổ chức Quốc tế khác tại Genève,                      Thụy Sỹ     

2014 :            Chủ tịch Ủy ban Phối hợp của Tổ chức Thế giới về Sở hữu trí tuệ (OMPI)  

2016 :            Thành viên Nhóm Làm việc của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp quốc

​2/2017:         Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại nước Cộng hòa Cuba,                        kiêm nhiệm tại nước Cộng hòa Dominica, Cộng hòa  Nicaraguaa, Cộng hòa Haití, Liên bang San                             Cristóbal và Nieves, Antigua và Barbuda.   ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​