• ​                                           ĐẠI SỨ QUÁN NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                               TẠI NƯỚC CỘNG HÒA CUBA

  Địa chỉ: 5ta Ave. esq. a 18, Miramar, Playa, La Habana, Cuba.

  Điện thoại: (+53-7) 2041501

  Fax: (+53-7) 2041041

  Email:embavicu@gmail.com

  Website : www.vnembassy-lahabana.mofa.gov.vn                                                          

 • DANH SÁCH CÁN BỘ NGOẠI GIAO 

  1. Ông Nguyễn Trung Thành
  Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại nước Cộng hòa Cuba.
  Điện thoại: CQ: (537) 2041501
  E-mail: embavicu@gmail.com

  2. Ông Đỗ Đình Trường
  Tham tán Công sứ, Người thứ hai.
  Điện thoại CQ: (537) 2043130

  DĐ: (53) 52799909
  Email: embavicu@gmail.com

  3. Ông Trần Anh Dũng
  Tham tán (Phụ trách văn hoá - báo chí)
  Điện thoại CQ: (537) 2043139

  DĐ: (53) 52799997
  E-mail: embavicu@gmail.com

  4. Ông Đỗ Ngọc Tuấn
  Tham tán (Phụ trách lãnh sự)
  Điện thoại: CQ: (537) 2043141

  DĐ: (53) 52803989
  E-mail: embavicu@gmail.com

  5. Ông Vũ Quang Huy
  Bí thư thứ hai - Chánh Văn phòng
  Điện thoại CQ: (537) 2041042

  DĐ: (53) 52808889
  Email:embavicu@gmail.com

  6. Ông Vũ Thế Trung

  Thượng tá, Tùy viên Quốc phòng.
  Điện thoại CQ : (537) 2044087

  DĐ: (53) 52972954
  E-mail: cu@mot.gov.vn

  7. Ông Nguyễn Việt Hùng
  Bí thư thứ ba

  Điện thoại CQ: (537) 2043139

  DĐ: (53) 52099388
  Email:embavicu@gmail.com

  8. Bà Nguyễn Thùy Trang

  Tùy viên Thương mại

  Điện thoại CQ: (537) 2044552

  DĐ: (53) 52176886
  Fax: (537) 2045333                                                                                                                                                                Email:embavicu@gmail.com            

  9. Ông Nguyễn Mai Khôi
  Đại úy, Trợ lý Tùy viên Quốc phòng

  Điện thoại CQ: (537) 204 4087

  DĐ: (53) 52922705
  Fax: (537) 2045333

  E-mail: cu@mot.gov.vn


​​​

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​